แบบฟอร์มสัญญา

แบบฟอร์มทั้งสองฉบับนี้ ต้องมีการหารือกันก่อนกรอกข้อมูลระหว่างสำนักและภาคี

1. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

 
สำหรับภาคี และผู้สนใจที่ต้องการขอใช้ผลงานของ สสส.
 
อนุญาตให้ใช้เป็นครั้งคราว มีการจำกัดจำนวนครั้ง/เวลา/ ปริมาณ และหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
https://bit.ly/2ViAwig


2. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับภาคีนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในระยะเวลา 3 ปี 

https://bit.ly/2tfQoWV